Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-08-13 P-  Pseudokolinesteras
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 24 h vid 15 - 25°C och 7 dygn vid 2 - 8°C.
Fryst plasma kan förvaras vid <-15° C i 60 dygn.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Kvinnor 48-211 µkat/L
Män 73-182 µkat/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Succinylkolinadministrering i samband med narkos är kontraindicerat hos patienter med pseudokolinesterasbrist.  
Tolkning: Analys av pseudokolinesteras är aktuell vid misstanke om förgiftning med insektsbekämpningsmedel och vid oförväntade reaktioner i samband med narkos med muskelrelaxantia.
Acetylkolin metaboliseras via acetylkolinesteras och kolinesteras (pseudokolinesteras).
Kolinesteras finns framförallt i plasma, lever och pankreas.
Enzymet hämmas av organiska fosforföreningar som används som insekticider.
Resultatet av förgiftningen blir en endogen acetylkolinförgiftning med en blandning av muskarinlika symtom med stimulering av körtlar och glatt muskulatur och nikotinlika symtom med hämning av tvärstrimmig muskulatur.
Det finns också en genetiskt betingad låg kolinesterasaktivitet.
Detta leder till sänkt tolerans för suxameton och därmed risk för långvarig apné i samband med narkos.
Prevalensen av genetisk brist är ca 1:2500.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: