Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-04-16 Pt(U)-  Metoxikatekolaminer, fria
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska utan tillsats Varuförsörjningens artikelnummer 43907

Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges på remissen.

Provtagning:
Urin samlas under 24 timmar. Alternativt kan stickprov tas.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen skickas.

Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter <2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Metoxiadrenalin, fritt:
kvinnor 21-191 nmol/d resp. 2,8-16 ĩmol/mol kreatinin.
män 39-249 nmol/L, resp. 2,8-16 ĩmol/mol kreatinin.

Metoxinoradrenalin, fritt:
kvinnor 45-242 nmol/L resp 4,7-20 ĩmol/mol kreatinin.
män 52-280 nmol/L resp. 4,7-20 ĩmol/mol kreatinin.

Metoxityramin, fritt:
kvinnor 75-374 nmol/L resp. 8,8-33 ĩmol/mol kreatinin.
Män 93-523 nmol/L resp. 8,8-33 ĩmol/mol kreatinin.
Metod:   Högupplösande masspektrometri (LC-HRMS)  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Referensintervallen ändrades kraftigt 21-03-16 eftersom vi efter detta datum mäter specifikt den fria (okonjugerade) delen av metoxikatekolaminerna, istället för den totala koncentrationen. Detta innebär 5-10 gånger lägre koncentration.

Metoxiadrenalin och metoxinoradrenalin är ackrediterade analyser, emedan 3-metoxityramin är det ej.  
Tolkning: Dopamin, adrenalin och noradrenalin är biogena aminer vilka metyleras till metoxityramin, metoxiadrenalin respektive metoxinoradrenalin. Dessa sulfateras sedan i hög grad i viscerala organ, och utsöndras i form av konjugat.

Metoxikatekolaminer analyseras huvudsakligen vid misstänkt feokromocytom. Inte sällan väcks misstanken vid svårbehandlad hypertoni. Feokromocytom är en tumörform som utgår från binjuremärgen, medan i c:a 20% av fallen är lokalisationen istället extraadrenal (paragangliom).

Beroende på tumörens genetiska bakgrund kan vissa producera en enstaka biogen amin (ofta noradrenalin), eller flera. Mer sällsynta tumörformer producerar enbart adrenalin eller dopamin.

Eftersom tumören frisätter de biogena aminerna i fri form, faller det sig naturligt att mäta den fria fraktionen, istället för de konjugerade formerna som uppstår i framför allt tarmen. Detta anses ge en högre diagnostisk säkerhet, i nära paritet till att mäta i plasma. Enstaka laboratorier i Sverige har där bytt till att mäta fria metoxikatekolaminer. Detta möjliggör även användning av könsspecifika referensintervall. Troligtvis blir även kostens påverkan mindre. Koffein, alkohol och katekolaminrika frukter och nötter kan annars ge ökade koncentrationer. Fortfarande kan vissa läkemedel (t ex antidepressiva, paracetamol, litium, antibiotika och beta-blockerare) ge ökade koncentrationer av en eller flera metoxikatekolaminer. Seponering före provtagning bör övervägas.

Rekommendationer på området anger dygnssamling som nödvändig, men under senare tid har det noterats att stickprov på morgonen som kreatininjusteras ger en likartad diagnostisk prestanda. Provtagningens enkelhet gör att morgonurin kan vara av värde på barn, men också ifall man vill "screena" hypertonipatient lite bredare.

Vid tveksamma fynd kan bestämning av S-Chromogranin A vara av värde.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: Eisenhofer G et al. Reference intervals for LC-MS/MS measurements of plasma free, urinary free and urinary acid-hydrolyzed deconjugated normetanephrine, meta-nephrine and methoxytyramine. Clin Chim Acta. 2019 Mar;490:46-54