Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-11-09 S-  Hydroxiprogesteron, 17 -alfa
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) samt behandlingskontroll vid 21-hydroxylasbrist.

Provhantering:
Serum ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Centrifugera provet snarast, senast 2 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 2 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 2 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporten överstiger 2 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Barn:
1 - 6 mån: 1,0 -14 nmol/L
6 - 12 mån: <3,9 nmol/L
1- 15 år <2,4 nmol/L

Kvinnor>15 år:
Follikulär fas: 0,9 - 2,7 nmol/L
Luteal fas: 0,9- 7,6 nmol/L
3:e trimestern: 8,5 - 40 nmol/L

Män >15 år:
0,6 - 4,2 nmol/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Binjurarna, äggstockarna, testiklarna och placentan producerar steroidmellanprodukter, som hydroxyleras vid position 21 (med 21-hydroxylas) och position 11 (med 11-hydroxylas) för att producera kortisol. Brist på antingen 21-hydroxylas eller 11-hydroxylas resulterar i minskad kortisolsyntes och förlust av återkopplingsinhibering av utsöndring av adrenokortikotropt hormon (ACTH). Den därav följande ökade hypofysfrisättningen av ACTH driver ökad produktion av steroidintermediära metaboliter.
Mycket hög koncentration 17-hydroxiprogesteron i plasma föreligger vid 21-hydroxylasbrist. Måttligt föhöjda värden ses vid 11-hydroxylasbrist.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: