Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-05-03 Pt(U)-  Dopamin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska med tillsats
Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st
Varuförsörjningens artikelnummer 54043 används tillsammans med hållare med överföringsrör för urin
Varuförsörjningens artikelnummer 54044  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges i/på remissen.

Provtagning:
Vuxna:
Dygnsmängd samlas i plastflaskor innehållande 20 mL 6 mol/L saltsyra.
Barn:
Tag 1 mL 6 mol/L HCl per 100 mL urin.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen) skickas.
Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <2 år: <1,4 ĩmol/d, 224-1120 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <1,6 ĩmol/d, 231-977 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna: <2,7 ĩmol/d, 80-200 ĩmol/mol kreatinin
Metod:   Högtrycksvätskekromotagrafi  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se: Provtagningsinstruktion till patient, Urinsamling (dygnsvolym)

Provtagningsinstruktion för vårdenhet, Urinsamling (dygnsvolym).  
Övrigt: Dopamin i urin är labilt, och nivåerna sjunker särdeles snabbt vid pågående UVI, vilket är bakgrunden till att urinen måste surgöras med HCl.
Vill man undvika HCl-tillsatt urin rekommenderas istället analys av dopaminmetaboliten Homovanillat (HVA) som är betydligt stabilare.
Referensintervall för vuxna ändrades 2012-09-25, efter att vi analyserat urindygnssamlingar från 46 subjektivt friska individer (medelålder 43 år [spann 21-74 år], 65% kvinnor).  
Tolkning: Se även Pt(U)-Katekolaminer och Pt(U)-Metoxikatekolaminer.
Dopamin är ett förstadie till adrenalin och noradrenalin, förutom att det är en signalsubstans i centrala nervsystemet.
Vid neuroendokrina tumörer bildas stora mängder katekolaminer.
Även utsöndring av DOPA kan således vara ökad, liksom bildningen av dess metaboliter metoxityramin och homovanillat.
Dessa substanser kan uppträda speciellt rikligt vid neuroblastom och metastaserande feokromocytom.
Många läkemedel påverkar omsättningen av katekolaminer - om urinsamling ej kan ske under läkemedelsfrihet bör bedömning ske med försiktighet.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: