Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-05-09 S-  Cancerantigen 15-3 [CA 15-3]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Patienter som behandlas med biotin (vitamin B7) i höga doser (>5 mg/dag) ska inte provtas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindos.

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 48 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: <25 kE/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Associerat främst med bröstcancer men ses även vid en del ovarial-, prostata-, lung- och cervixkarcinom.
Vid bröstcancer: god specificitet, lägre sensitivitet.  
Tolkning: CA 15-3, är ett högmolekylärt glykoprotein mucin med hög molekylvikt, 400 KDa, lokaliserat till den apikala delen av acini och gångarna i bröstkörteln.
Förhöjda CA 15-3-värden förekommer framför allt vid metastaserande bröstcancer i 80 - 90 %.
CA 15-3- koncentrationer förefaller vara väl korrelerad till kliniskt stadium.
I tidiga stadier är markören förhöjd i ca 25 % och i sena stadier upp till 75 - 90 % av fallen med bröstcancer.
CA 15-3 kan vara av ett visst värde i samband med uppföljning av patienter, som undergår behandling för bröstcancer (ex vid cytostatikabehandling god korrelation mellan klinisk respons och CA 15-3-nivå) samt för att upptäcka eventuella recidiv.
En ökning med > 50 % signalerar recidiv i genomsnitt 4 månader före kliniska tecken.
Förhöjda nivåer av CA 15-3 ses också vid ovarial-, prostata-, cervixcancer, en del benigna mammar-sjukdomar samt vid leveraffektioner omfattande både cirrhoser och svåra kroniska hepatiter.
Godartade bröstförändringar har mycket sällan värden över 40 kE/L.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: