Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-06 S-  TORCH (antikroppspåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Vuxna och stora barn: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018
Små barn: 2 x Kapillärprov Röd propp 500 µL
Varuförsörjningens artikelnummer 51411  
Provtagning: Indikation:
Diagnostik av neonatal/kongenital infektion. Infektion under graviditet. Intrauterin fosterdöd.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-TORCH+Parvovirus (serologi)

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Märk remiss/remisser så att utredning för mor och barn kan kopplas samman (ange samhörighetsidentitet).

Provtagning:
För fullständig analys av barn under 18 månader krävs ett serumprov från modern, optimal provmängd 6 mL.
Små barn minst 2 fulla kapillärrör.

För kunder utanför Uppsala län: be lokalt laboratorium om hjälp med att skicka med tidigare taget prov t.ex. mödravårdsprov. Detta krävs för fullständig utredning.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Innefattar antikroppspåvisning mot Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplexvirus och Parvo B19 virus.
Se "Provtagning" ovan för info om att prov på både barn och mor ska tas för fullständig utredning.

Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt tolkning Positiv/Gränsvärde/Negativ.
Medicinsk bedömning medföljer svaret, men är beroende av kliniska data på remissen.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: