Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-01-12 Csv-  Parotitvirus, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2  
Provkärl: Plaströr sterilt – Gul skruvkork – 10 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 80862

Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om parotitinfektion. Utredning av aseptisk meningit.

Remiss:
OBS! Serum med samma provtagningsdatum ska alltid beställas och skickas på samma remiss.

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning:
Överför Csv till röret, lämplig provvolym är 1-2 ml.

Provtagningsinstruktion - vårdpersonal:
Provtagning vid lumbalpunktion då misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit föreligger.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning, serum/Csv-serologi.  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt tolkning Positiv/Gränsvärde/Negativ.
Medicinsk bedömning medföljer svaret när detta bedöms vara relevant, men är beroende av kliniska data på remissen.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: