Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-12-28 Csv-  Parotitvirus (antikroppspåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862 +
Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om parotitinfektion. Utredning av aseptisk meningit.

Remiss:
OBS! Serum med samma provtagningsdatum ska alltid beställas och skickas på samma remiss.

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning:
Överför csv till röret, lämplig provvolym är 1-2 mL.

Se provtagningsinstruktion: Provtagning vid lumbalpunktion då misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit föreligger.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning, serum/csv-serologi.  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt tolkning Positiv/Gränsvärde/Negativ.
Medicinsk bedömning medföljer svaret när detta bedöms vara relevant, men är beroende av kliniska data på remissen.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: