Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-02-07 S-  Basalmembran ak (IgG)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Klinisk misstanke om någon av sjukdomarna: bullös pemfigoid, graviditetspemfigoid, slemhinnepemfigoid och epidermolysis bullosa acquisita.

Undersökningen görs parallellt med undersökning av antikroppar mot hudens intercellularsubstans.

Provtagning:
Minsta provmängd 2 mL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.
Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2-8°C.
Efter 7 dagar fryses serum i -20° C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 timmar.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: Titer <20
Metod:   Indirekt immunofluorescens  
Ansvarig läkare: Johan Rönnelid  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: IgG-autoantikroppar mot hudens basalmembran talar i första hand för diagnosen bullös pemfigoid.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: