Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-01-10  Molekylär patologi Minimal residual disease (MRD) med realtids PCR
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Patologi  
Provkärl: Lila propp (EDTA)
alt. Mörkblå propp (Na-heparin)
Vid samtidig analys av immunfenotyp krävs 2 rör med Mörkblå propp (Na-heparin)  
Provtagning: Benmärg: 1 mL märg sprutas ner i rör med antikoagulantia och 2 mL 0,9% NaCl.
Vid samtidig analys av immunfenotyp ska provet vara laboratoriet tillhanda snarast då analysen måste utföras inom 24 timmar.
Övriga prover ska vara på laboratoriet inom 24 timmar, dock senast kl.12 fredag/dag före helgdag.
För att utföra analysen erfordras att diagnosprov finns tillgängligt.
Vid behov kontakta Molekylär patologi lab tfn 018-611 38 65.  
Analysfrekvens:    
Referensintervall:
Metod:   PCR. Fragmentanalys/heteroduplex analys, sekvensering, design av ASO primer (allelspecifik primer), RQ-PCR (realtids PCR).  
Ansvarig läkare: Johan Botling/Rose-Marie Amini  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: MRD analys görs som behandlingsuppföljning av känd klonal lymfoproliferativ sjukdom.
Klonspecifika primers och konsensus Taqman prober används för MRD detektion vid lymfom/leukemiceller.  
Tolkning: Analysen ger upplysning om ev kvarvarande leukemi/lymfomceller  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: