Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-28 Csv-  Vancomycin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Provtagning:
Minst 1 mL cerebrospinalvätska.

Provhantering:
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och cerebrospinalvätska hällas av.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Häll av cerebrospinalvätskan till ett plaströr (sekundärrör), var noga med att inga blodkroppar medföljer.

Cerebrospinalvätska i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses cerebrospinalvätskan vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och cerebrospinalvätskan överförd till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst cerebrospinalvätska skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall:
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: Provtagningsordning för Cerebrospinalvätska vid lumbalpunktion  
Övrigt:  
Tolkning: Indikation:
Kontrollera serumkoncentrationen av vancomycin i syfte att säkerställa att toxisk nivå inte uppnås men även att terapeutiskt effektiv nivå uppnås.
Vancomycin är ett antibiotikum som hämmar grampositiva bakteriers cellväggssyntes.
Man behandlar främst patienter med allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier och patienter med överkänslighet mot andra antibakteriella medel.
De vanligaste biverkningarna är flebit och pseudoallergiska reaktioner.
Skador på njurar och inneröra har också rapporterats och har i vissa fall vid öronskador funnits vara dosberoende.
Vancomycin metaboliseras ej och utsöndras huvudsakligen renalt genom glomerulär filtration.
Halveringstiden är 4-6 timmar vid normal njurfunktion men ökar vid nedsatt njurfunktion.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: