Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-22 Sekret-  Trace protein, beta-
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Salivetterör (blå propp)
Varuförsörjningens artikelnummer 54054

Alternativt kan ett sterilt plaströr utan tillsats med skruvlock användas om det är rikligt flöde av vätska.  
Provtagning: Provtagning:
Se provtagningsinstruktioner.
Provtagning för mätning av beta-Trace protein

Provhantering:
Salivette-röret centrifugeras vid 2400g i 7 minuter.
Avlägsna insatsen med tussen och återförslut ordentligt med proppen.
Avskilt nässekret/sekret är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses nässekretet vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst prov skickas fryst.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: <1,3 mg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: OBS! Salivetterör (vit propp) ger falskt för låga resultat och ska inte användas.

Påvisning av läckage av cerebrospinalvätska.
Mätning av beta trace protein används för att påvisa läckage av cerebrospinalvätska.
Vid analys av prover från patienter med stegrade kreatininnivåer eller känd njurskada bör man även analysera beta trace protein i plasma för att bättre kunna bedöma nivåerna i sekret.  
Tolkning: Läckage av cerebrospinalvätska till näsa, öra elle
Läs mer-->  
Referenshänvisning: