Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-11-08 fP-  Vasoaktiv intestinal peptid [VIP]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke på vasoaktiva intestinal polypeptide producerande tumörer hos patienter med kroniska diarrésjukdomar.

Provtagning:
Patienten skall vara fastande.
Provet transporteras till analyserande lab inom 20 minuter.

Provhantering:
VIP är mycket känslig för nedbrytning.
De angivna provtagningsanvisningarna bör följas strikt för att undvika falskt för låga värden.

Om transporten inte kan nå analyserande lab inom 20 minuter måste provet kylcentrifugeras och plasma överföras till ett plaströr och frysas inom 30 min från provtagningen.
Provet kylcentrifugeras (+4°C) vid minst 2000g i 5 -10 minuter för att avlägsna blodkroppar.
Plasma avskiljes från blodkropparna inom 30 minuter.
Plasma pipetteras (sugs av) ner tills det är en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasman omedelbart vid < -15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 20 minuter skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 20 minuter måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <20 pmol/L
Metod:   RIA  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Vasoaktiv Intestinal Polypeptid (VIP) är en mycket instabil peptid som snabbt bryts ned efter provtagning.
För att minska denna nedbrytning har vi hittills rekommenderat att prov för mätning av VIP tas i rör med tillsats av Trasylol.
Tyvärr finns inte längreTrasylol tillgängligt.
För att minimera nedbrytningen av VIP rekommenderar vi extra försiktighet vid provtagningen.  
Tolkning: Vasoaktiv intestinal peptid (VIP) är en reglerande
Läs mer-->  
Referenshänvisning: