Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-07-17 S-  Tryptas
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om allergiskt utlöst anafylaktisk reaktion, ffa vid insektsbett eller läkemedel, eller mastcellssjukdomar.

Remiss:
Fyll i exakt provtagningstid.

Provtagning:
Vid misstanke på anafylaktisk reaktion bör prov tas inom 15 min upp till 3 timmar efter det att reaktionen har startat.
Kontrollprov bör tas efter ytterligare minst 24 timmar, då tryptas-nivån sjunkit till basalnivå.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.
Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2-8°C.
Efter 7 dagar fryses serum i -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 timmar.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <11,4 µg/L
Metod:   FEIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ett uppföljningsprov i lugnt skede (basalnivån), minst 24 timmar efter reaktion, för jämförelse av tryptasnivån under akut skede, rekommenderas för att säkerställa diagnos.

Tryptas kan mätas post-mortem upp till 3 dygn efter döden för utredning av dödsorsak, om anafylaxi misstänks. Prov tas då från lårven.  
Tolkning: Tryptas är en markör för mastcellsaktivering.
<
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Schwartz LB. Diagnostic Value of Tryptase in Anaphy-laxis and Mastocytosis. Immunol Allergy Clin N Am 2006; 26:451-463.