Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-02-13 P-  Transferrinreceptor, löslig
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 5 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 5 dygn vid 2 - 8°C.
Efter 5 dygn fryses plasma vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Män 18 år och äldre
2,2 - 5,0 mg/L
Kvinnor 18 år och äldre
1,9 - 4,4 mg/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: På ytan av samtliga celler i kroppen finns recepto
Läs mer-->  
Referenshänvisning: