Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-01-11 S-  Bartonella, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Misstänkt infektion med bartonella.
Provet analyseras avseende antikroppar mot B hensele och B quintana.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-anti-Bartonella, block

Ange kliniska data och insjukningsdag på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 mL blod.
Önskad minsta provvolym är 1 mL blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
ransport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 5 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätta titervärden samt tolkni
Läs mer-->  
Referenshänvisning: