Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-14 P-  Renin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi. Utredning av primär aldosteronism och sekundär aldosteronism.

Provhantering:
Plasma ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Centrifugera provet snarast, senast 2 timmar från provtagningen.

OBS! Provet får inte förvaras i kyla (kylskåp) p.g.a risk för kryoaktivering.

Om transporten inte når analyserande lab inom 2 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Frys plasma i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 2 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 2 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs tre gånger per vecka  
Referensintervall: Renin liggande: 2,8-40 mIE/L
Renin stående: 4,4-46 mIE/L

Aldosteron/Renin-kvot:
Referensintervall saknas för aldosteron/renin-kvot.
Uppenbar primär aldosteronism har oftast en kvot över 300 pmol/mIE, men primär aldosteronism förekommer även vid lägre kvoter. Som ett riktvärde kan man vid kvot över 100 pmol/mIE rekommendera fortsatt utredning för misstanke om primär aldosteronism.
Metod:   Icke-kompetitiv immunometri med kemiluminiscensdetektion  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas och la
Läs mer-->  
Referenshänvisning: