Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-08-13 P-  Pseudokolinesteras
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 24 h vid 15 - 25°C och 7 dygn vid 2 - 8°C.
Fryst plasma kan förvaras vid <-15° C i 60 dygn.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Kvinnor 48-211 µkat/L
Män 73-182 µkat/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Succinylkolinadministrering i samband med narkos är kontraindicerat hos patienter med pseudokolinesterasbrist.  
Tolkning: Analys av pseudokolinesteras är aktuell vid missta
Läs mer-->  
Referenshänvisning: