Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-11-08 fS-  Pankreaspolypeptid [PP]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Suspekt endokrin tumör.

Provtagning:
Patienten bör vara fastande minst 10 h före provtagning.

Provhantering:
Serum ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Centrifugera provet snarast, senast 2 timmar från provtagningen.

Om transporten inte når analyserande lab inom 2 timmar måste provet centrifugeras, serum avskiljas och frysas.
Överför serum från gelröret till ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 2 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 2 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: <100 pmol/L
Metod:   RIA  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Pankreaspolypeptid (PP) är en 36 aminosyror lång p
Läs mer-->  
Referenshänvisning: