Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-04-16 Pt(U)-  Metoxikatekolaminer, fria
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska utan tillsats Varuförsörjningens artikelnummer 43907

Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges på remissen.

Provtagning:
Urin samlas under 24 timmar. Alternativt kan stickprov tas.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen skickas.

Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter <2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Metoxiadrenalin, fritt:
kvinnor 21-191 nmol/d resp. 2,8-16 ĩmol/mol kreatinin.
män 39-249 nmol/L, resp. 2,8-16 ĩmol/mol kreatinin.

Metoxinoradrenalin, fritt:
kvinnor 45-242 nmol/L resp 4,7-20 ĩmol/mol kreatinin.
män 52-280 nmol/L resp. 4,7-20 ĩmol/mol kreatinin.

Metoxityramin, fritt:
kvinnor 75-374 nmol/L resp. 8,8-33 ĩmol/mol kreatinin.
Män 93-523 nmol/L resp. 8,8-33 ĩmol/mol kreatinin.
Metod:   Högupplösande masspektrometri (LC-HRMS)  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Referensintervallen ändrades kraftigt 21-03-16 eftersom vi efter detta datum mäter specifikt den fria (okonjugerade) delen av metoxikatekolaminerna, istället för den totala koncentrationen. Detta innebär 5-10 gånger lägre koncentration.

Metoxiadrenalin och metoxinoradrenalin är ackrediterade analyser, emedan 3-metoxityramin är det ej.  
Tolkning: Dopamin, adrenalin och noradrenalin är biogena ami
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Eisenhofer G et al. Reference intervals for LC-MS/MS measurements of plasma free, urinary free and urinary acid-hydrolyzed deconjugated normetanephrine, meta-nephrine and methoxytyramine. Clin Chim Acta. 2019 Mar;490:46-54