Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-12-28 S-  Lysozym
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
1. Utredning av monocyt/makrofagaktivitet.
Detta är av intresse vid ett stort antal sjukdomar såsom kronisk bronkit, sarkoidos, HIV, vissa cancerfomer och tuberkulos.
2. Akut och kronisk myeloisk leukemi fr.a. med monocytära inslag såsom monocytleukemi.

Remiss:
Fyll i exakt provtagningstid.

Provtagning:
Ej kapillärprov.

Provhantering:
Provet måste vara lab tillhanda inom 1 timme.
Centrifugering ska utföras inom 1 timme efter provtagningen.
Serum hälls och fryses inom 8 timmar efter provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 8 timmar måste serum frysas i -20°C.

Provskickning/transport:
Om transporttiden överstiger 8 timmar måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: <860 µg/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: