Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-26 S-  Könshormonbindande globulin [SHBG]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Remiss:
Om Testosteron och Könsbindande globulin (SHBG) beställs samtidigt så genereras automatiskt en kvot mellan Testosteron och SHBG, ibland kallad andogenindex..

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 48 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum frysas i <-15°C.
Häll av serum i ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Flickor:
<10 år: 30 - 130 nmol/L
10-15 år: 25 - 130 nmol/L

Pojkar:
<12 år: 50 - 160 nmol/L
12-15 år: 13- 65 nmol/L

Kvinnor:
16-50 år: 26 - 110 nmol/L
>50 år: 14- 70 nmol/L

Män:
>15 år: 14- 48 nmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Som komplement till testosteronanalys för att bedö
Läs mer-->  
Referenshänvisning: