Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-04-24 Saliv-  Kortisol
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Salivetterör (blå propp)
Varuförsörjningens artikelnummer 54054

OBS! Primärvården i Region Uppsala kan även beställa mindre kvantiteter Salivetterör via detta formulär  
Provtagning: Provtagning:
Ingenting i munnen (varken mat, dryck eller snus) 30 minuter före provtagning.

Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen.
Stoppa uppsugningstussen i munnen, gärna under tungan, och vänta tills den är genomvåt. Det tar normalt minst ett par minuter.
Stoppa tillbaka uppsugningstussen i specialröret.
Återförslut ordentligt med blå proppen.

Provhantering:
Efter provtagning ska Salivetterör förvaras i kylskåp.
Prov i Salivetterör är hållbart i 3 dygn vid 2-8°C.
Prov ska vara analyserande lab tillhanda inom 3 dagar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dagar måste provet centrifugeras och frysas i <-15°C.
Salivette-röret centrifugeras vid 2400g i 7 minuter.
Avlägsna insatsen med tussen och återförslut ordentligt med proppen.
Frys in provet

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: Kl. 06.00-08.00 : 6,2-38 nmol/L
Kl. 18.00-20.00 : 0,6-4,9 nmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: Provtagning för mätning av saliv-Kortisol  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: