Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-04-01 Pt(U)-  Klorid
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska utan tillsats Varuförsörjningens artikelnummer 43907
Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL  
Provtagning: Remiss:
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges i/på remissen.

Provtagning:
Urin samlas under 24 timmar.

Provhantering:
Ett rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas (alternativt skickas hela dygnssamlingen). Detta gäller endast internt inom Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping.
Hållbart en vecka vid 2 - 8°C.

Provskickning/transport:
Prov skickas i rumstemperatur.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: 100-250 mmol/d.
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Samla urin i ett dygn, information till vårdenhet

Samla urin i ett dygn, information till patient
Övrigt: Om dygnsmängd ej kan samlas, kan analys utföras på stickprov.  
Tolkning: Klorid utgör den dominerande anjonen i plasma.

Läs mer-->  
Referenshänvisning: