Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-10-05 Pt(U)-  Katekolaminer
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska med tillsats.
Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges på remissen.

Provtagning:
Vuxna:
Dygnsmängd samlas i plastflaskor innehållande 15 mL 6 mol/L saltsyra.
Barn:
Tag 1 mL 6 mol/L HCl per 100 mL urin.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen skickas.
Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Adrenalin:
<2 år: <30 nmol/d, 3,6-18,9 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <30 nmol/d, 3,1-18,3 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna:<75 nmol/d, 1,1-6,0 ĩmol/mol kreatinin

Noradrenalin:
<2 år: <150 nmol/d, 15-121 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <160 nmol/d, 18-71 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna: <450 nmol/d 8,0-34 ĩmol/mol kreatinin

Dopamin:
<2 år: <1,4 ĩmol/d, 224-1120 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <1,6 ĩmol/d, 231-977 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna: <2,7 ĩmol/d, 80-200 ĩmol/mol kreatinin
Metod:   Högupplösande masspektrometri (LC-HRMS)  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Se: Provtagningsinstruktion för Katekolaminer till patient, Urinsamling (dygnsvolym)

Provtagningsinstruktion för vårdenhet, Urinsamling (dygnsvolym).  
Övrigt: Katekolaminer i urin är labila, och nivåerna sjunker särdeles snabbt vid pågående UVI, vilket är bakgrunden till att urinen måste surgöras med saltsyra (HCl). Från och med 21-03-16 rekommenderar vi 15 mL HCl (6 M), istället för 20 mL. Inga förändringar avseende barn.

Vill man helt undvika HCl-tillsatt urin rekommenderas istället analys av U-Metoxykatekolaminer, som är betydligt stabilare.

Referensintervall för vuxna ändrades 2012-09-25, efter att vi analyserat urindygnssamlingar från 46 subjektivt friska individer (medelålder 43 år [spann 21-74 år], 65% kvinnor).  
Tolkning: De viktigaste endogent producerade katekolaminerna
Läs mer-->  
Referenshänvisning: