Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-12 S-  Kalcitonin [CT]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda inom 3 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 timmar måste provet centrifugeras, serum avskiljas och frysas.
Centrifugera provet snarast, serum ska vara infryst inom 4 timmar från provtagningen.
Överför serum till ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Kvinnor: <1,9 pmol/L
Män : <2,8 pmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Från 2014-04-15 används en ny metod för analys av S-Kalcitonin. Den nya metoden är känsligare. Observera att referensintervallen är ändrade.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: