Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-05-23 S-  Insulin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Prov tas vid oklar hypoglykemi samt i enstaka fall vid bedömning av endogen insulinsekretion.

Provtagning:
Rekommendationen är att patienten bör vara fastande, men det är inte ett krav.

Prover bör inte tas tidigare än 8 tim efter senaste biotindos på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dygn).

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 24 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 24 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: 2,6 - 25 mE/L
Referensintervallet gäller för fastande patienter.
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Symptomgivande hypoglykemi ses vanligtvis o
Läs mer-->  
Referenshänvisning: