Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-04-01 Pt(U)-  Homovanillat [HVA]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska med tillsats.
Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges på remissen.

Provtagning:
Vuxna:
Dygnsmängd samlas i plastflaskor innehållande 15 mL 6 mol/L saltsyra (HCl).
Barn:
Tag 1 mL 6 mol/L saltsyra per 100 mL urin.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen skickas.
Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering .
 
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Barn:
<2 år: <20 ĩmol/d; 3,0-14,0 mmol/mol kreatinin
2-8 år: <35 ĩmol/d; 3,7-13,0 mmol/mol kreatinin

Vuxna:
<45 ĩmol/d; 0,9-3,1 mmol/mol kreatinin
Metod:   Högupplösande masspektrometri (LC-HRMS)  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: Provtagningsinstruktion för Homovanillat (HVA) till patient, Urinsamling (dygnsvolym)

Provtagningsinstruktion för vårdenhet, Urinsamling (dygnsvolym).  
Övrigt: Saknas misstanke på UVI kan även urinflaska utan tillsats användas.  
Tolkning: Dopamin är en biogen amin som kan bilda katekolami
Läs mer-->  
Referenshänvisning: