Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-11-09 S-  Glykoproteinhormon, fri α-subenhet [GPH]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
GPH, fri α-subenhet används som en tumörmarkör för vissa endokrina tumörer.

Provhantering:
OBS! Serum ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Centrifugera provet snarast, senast 2 timmar från provtagningen.

Om transporten inte når analyserande lab inom 2 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 2 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 2 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per månad  
Referensintervall: Premenopausala kvinnor:
<0,6 IE/L
Postmenopausala kvinnor:
<1,3 IE/L
Män:
<0,7 IE/L
Metod:   IRMA (IMMUNORADIOMETRIC ASSAY)  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: hCG, FSH, LH och TSH är hormoner som består av en
Läs mer-->  
Referenshänvisning: