Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-12-04 S-  CrossLaps, beta-
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Provet rekommenderas att tas som fastande på morgonen.
För upprepade undersökningar bör proverna alltid tas under samma förhållanden som första provet.
Prover bör inte tas på patienter med dagsdoser av biotin >5 mg; det skall i så fall ha gått >8 timmar efter den senaste biotindosen.

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 8 timmar.
Prov ska vara lab tillhanda inom 4 timmar.
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i 8 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 8 timmar måste provet centrifugeras, serum avskiljas och frysas.
Överför serum till ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporten når analyserande lab inom 8 timmar skickas prov centrifugerat i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 4 eller 8 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Kvinnor:
Premenopaus <580 ng/L
Postmenopaus <1000 ng/L

Män:
30-50 år <580 ng/L
50-70 år <700 ng/L
>70 år <850 ng/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Användes i första hand för att utvärdera behandling vid osteoporos.
Uppvisar dygnsvariation.  
Tolkning: Även om mindre mängd kollagen typ I finns i huden
Läs mer-->  
Referenshänvisning: