Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-05-10 S-  Erytropoietin [EPO]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Provet bör tas på förmiddagen dvs före kl.12.00.

Inget prov ska tas förrän minst 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dygn).

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 48 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum frysas i <-15°C.
Häll av serum i ett plaströr (sekundärrör).
Frys serum i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: 4,3-29 IE/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Ny metod sedan 2010-08-24. Denna metod kan även mäta de flesta rekombinanta former av Erytropoietin.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: