Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-02-08 S-  Erytropoietin [EPO]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Vid differentialdiagnostik mellan primär och sekundär polycytemi. Vid utredning av oklara anemifall.

Provtagning:
Provet bör tas på förmiddagen dvs före kl.12.00.

Inget prov ska tas förrän minst 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dygn).

Provhantering:
Ocentifugerat prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat och avhällt serumprov (i sekundärrör) kan förvaras 24 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i 2-8°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 24 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: 3,1 - 18,5 IE/L
Metod:   Icke-kompetitiv immunometri med kemiluminiscensdetektion  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Enbart erytropoietin (EPO)-nivåer kan inte på ett tillförlitligt sätt skilja mellan primär och sekundär polycytemi; EPO-nivåerna ligger inom normala gränser (subnormal) hos vissa patienter med primär polycytemi.  
Övrigt: Ny metod sedan 2010-08-24. Denna metod kan även mäta de flesta rekombinanta former av Erytropoietin.  
Tolkning: Erythropoietin (EPO) är ett surt glykoprotein horm
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1, Beverborg, N. G. (den 27 April 2015). Erythropoietin in the General Population: Reference Ranges and Clinical, Biochemical and Genetic Correlates. Plos One.
2, Mithoowani, S. (August 2020). Investigation and management of erythrocytosis. CMAJ.