Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-01 Pt(Lkc)-  Laktostolerans, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Indikation.
Misstanke om laktosintolerans.

Remiss:
Fyll i relevanta uppgifter.
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR. Pyrosekvensering för ev. kompletterande analys  
Ansvarig läkare: Daniel Garwicz  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Laboratoriet utför rutinmässigt analys av en polymorfi lokaliserad uppströms om (=före) laktasgenen (nukleotid -13910). Vid oklara fynd i samband med analys sker även kompletterande analys av andra polymorfismer (i nukleotid -13907, -13913, -13914 respektive -13915).  
Tolkning: Förstahandanalys vid utredning av patienter med mi
Läs mer-->  
Referenshänvisning: