Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-04-27 S-  Cancerantigen 19-9 [CA 19-9]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provhantering:
Prov ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) är hållbart i rumstemperatur max 24 timmar och vid 2-8°C upp till 48 timmar.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum hällas av i plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: <34 kE/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Associerat med pankreas- colon-, rektum-, tunn- tarm- och ventrikelcancer.  
Tolkning: Cancer Antigen 19-9 , CA 19-9, har som antigen det
Läs mer-->  
Referenshänvisning: