Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-05-30 S-  TBE-virus, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om TBE-virusinfektion. Påvisande av antikroppar mot TBE-virus.
Detta är den primära metoden för TBE-utredning.

Särskilda fall: Vid misstänkt vaccinationsgenombrott eller misstanke om TBE efter nylig vaccination, alternativt andra frågeställningar då det kan vara av värde att särskilja antikroppar från vaccination och infektion.
Se:TBE-virus, utvidgad antikroppspåvisning (SMIA)

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi Serum-TBE IgG + IgM

Klinisk information angiven på remissen är viktig för bästa möjliga bedömning av analysresultat.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Under normalsäsong dagtid vardagar - måndag, onsdag, fredag. Under högsäsong dagtid vardagar.  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning EIA (ELISA) för påvisning av IgG- och IgM antikroppar mot tick-borne encephalitis virus (TBE-virus).  
Ansvarig läkare: Simon Elveborg/Bo Albinsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Tick-borne encephalitis (Lindquist/Vapalahti, Lancet 2008)

Sjukdomsinformation om TBE (Fohm)