Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-02-23 P-  Antitrombin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat)  
Provtagning: Provtagning:
Fyll röret tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen.
Lägg sedan provet direkt på en provtagningsvagga, alt. blanda provet genom att vända det lugnt ca 10 ggr.
Det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
Om vingkanyl används, tänk på att använda slaskrör.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda så fort som möjligt dock senast 4 timmar efter provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera prov vid 2000g i 20 min.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter från blodkropparna.
Överför minst 0,5 mL plasma till 2-3 ellermanrör (sekundärrör av plast).
Rören med plasma fryses direkt i <-20°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas provet i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 4 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: 1-4 v: 0,33-0,63 kIE/L
1-5 mån: 0,29-1,20 kIE/L
6-11 mån: 0,63-1,20 kIE/L
1 år och äldre samt vuxna: 0,80-1,20 kIE/L
Metod:   KKF använder en trombin-baserad antitrombin metod. Den kan ge falskt förhöjda värden vid behandling med NOAK/DOAK-läkemedlet dabigatran, men påverkas inte av apixaban eller rivaroxaban.  
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Antitrombin (58 kDa) syntetiseras i levern och ti
Läs mer-->  
Referenshänvisning: