Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-10-12 S-  Androstendion
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om hyperandrogenism hos kvinna, såsom vid hirsutism, amenorré, PCOS och infertilitet. Misstanke på androstendionbildande tumör. Utredning av tillstånd med ökad östrogen aktivitet hos kvinnor eftermenopaus. Analysen används dessutom vid uppföljning av patienter som behandlas för kongenital binjurebarkhyperplasi.

Provhantering:
Ocentrifugerat prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <15° C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur om det når analyserande lab inom 4 timmar.
Om transporttiden överstiger 24 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.e.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Kvinnor: 1,0-11,5 nmol/L
Män: 2,1-10,8 nmol/L
Metod:   Kompetitiv immunometri med kemiluminiscensdetektion  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Androstendion är ett steroidhormon som tillhör gru
Läs mer-->  
Referenshänvisning: