Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-08-14 P-  Aldosteron
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Provhantering:
Om transporten inte når analyserande lab inom 2 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera provet senast 2 timmar från provtagningen.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör).
Plasma ska vara infryst inom 3 timmar från provtagningen.
Frys plasma i <-15°C.

OBS! Om provtagningen inkluderar renin för aldosteron/renin-kvot får provet inte förvaras i kyla (kylskåp) p.g.a risk för kryoaktivering av renin.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Om tiden överstiger 2 timmar måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs tre gånger/vecka  
Referensintervall: Aldosteron liggande: <650 pmol/L
Aldosteron stående: 60-980 pmol/L

Aldosteron/Renin-kvot:
Referensintervall saknas för aldosteron/renin-kvot.
Uppenbar primär aldosteronism har oftast en kvot över 300 pmol/mIE, men primär aldosteronism förekommer även vid lägre kvoter. Som ett riktvärde kan man vid kvot över 100 pmol/mIE rekommendera fortsatt utredning för misstanke om primär aldosteronism.
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Från 2014-04-15 används en ny metod för analys av P-Aldosteron. Observera att referensintervallen är ändrade.
Vi övergår från en manuell RIA-metod till en automatiserad immunanalys. Det kommer att innebära snabbare svarstider. En annan fördel är att instrumentet samtidigt analyserar Renin, vilket gör att vi automatiskt kan lämna ut en Aldosteron/Renin-kvot på prover där både Aldosteron och Renin beställts.  
Tolkning: Diagnostik och uppföljning av primär aldosteronism
Läs mer-->  
Referenshänvisning: