Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-05-10 S-  Tyreoglobulin ak [Anti-Tg]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Utesluta störande antikroppar vid analys av tyreoideacancermarkören tyreoglobulin. Diagnostik av autoimmunt betingad tyreoideasjukdom. För detaljer, se under "Tolkning".

Provtagning:
Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dag).

Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 48 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och skickas i kyla 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: 1v-2 mån: <146 kIE/L
3-12 mån: <130 kIE/L
1-5 år: <38 kIE/L
6-10 år: <37 kIE/L
11-17 år: <64 kIE/L
Vuxna: <115 kIE/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Samtidiga tyreoglobulin (TG)- och anti-tyreoglobul
Läs mer-->  
Referenshänvisning: