Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-03-23 S-  Parvovirus B19, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen "Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi"
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om parvovirusinfektion, t.ex utredning av exantemsjukdom med ledpåverkan eller oklar anemi/benmärgspåverkan. Även vid utredning av intrauterin fosterdöd eller hydrops fetalis

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi -
Serologi (antikroppspåvisning)

Serum- Virusserologi Parvovirus B19 IgG
Serum- Virusserologi Parvovirus B19 IgM

OBS! Vid aktuell infektionsmisstanke ska både IgG och IgM beställas för fullständig serologi.

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.

Provhantering::
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: