Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-19 B-  Köldantikroppar
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Blodcentralen  
Provkärl: 1 rör med lila propp (EDTA)  
Provtagning: Remiss:
Använd remiss: Blodcentralen

Provtagning:
ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29

Värmeblock finns att låna på Klinisk kemi och farmakologi, ingång 61, 2 tr.

Förvärm kanyl och rör till 37°C i värmeblock.

Provhantering:
Se: Provtagning på patient med kryoglobuliner och köldantikroppar.

Provskickning/transport:
Prov transporteras i värmeblock till Blodcentralens akutlab, ingång 61, 2tr.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall:
Metod:   Direkt och indirekt agglutinationsteknik  
Ansvarig läkare: Kontakta lab. 018-611 41 63  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Vårdhandboken, provtagning och undersökning

Förteckning över ackrediteringens omfattning för transfusionsmedicinska undersökningar  
Övrigt:  
Tolkning: Köldantikropp är en agglutinerande antikropp (vanl
Läs mer-->  
Referenshänvisning: