Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-29 S-  21-hydroxylas ak (IgG)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om Addisons sjukdom.

Provtagning:
Minsta serummängd 200 µL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning.
Förvara därefter provet i 2-8°C.
Om transporten inte når analyserande lab inom 21 timmar måste serum överföras till ett plaströr och frysas i -20° C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 21 timmar.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: <0,4 kE/L
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Johan Rönnelid  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Positivt fynd talar starkt för Addisons sjukdom.  
Referenshänvisning: