Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2015-10-29 Hudbiopsi-  Hudbiopsi - vävnadsbundna ak
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Histoconrör 10 mL
Tillhandahålls av lab tfn 018-611 40 62.  
Provtagning: Remiss.
Ange var biopsin är tagen.
Definierad klinisk frågeställning och relevanta patientuppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning.

Provtagning:
Biopsin läggs i rör med Histoconmedium.

Provhantering:
I väntan på transport ska provet kylförvaras vid 2 - 8°C.

Provskickning/transport:
Prov transporteras på is direkt till Klinisk Immunologi.
Utförande lab bör ha provet inom ett dygn, senast kl.15.30 vardagar.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Direkt immunfluorescens  
Ansvarig läkare: Bo Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Rörpost BF 51.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: