Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-09-08 B-, S-  HLA-typning, antikroppsundersökning och ev korstest inför organtransplantation
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Cellulär immunologi  
Provkärl: Ljusgul propp (ACD-lösning),
2 rör med Lila propp EDTA,
Röd propp (utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Vid utredning inför organtransplantation med levande eller avliden donator utförs alltid HLA-typning på både patient och donator samt korstest mellan dem, både med serologi och flödescytometri. På patienten görs också anti-kroppsundersökning.

Remiss:
Diagnos/frågeställning fylls i.
Använd remiss Cellulärimmunologi
Om patienten har en tilltänkt donator är det viktigt att skriva på donatorns remiss vem som är patienten och vilken relation/släktskap denne har till patienten.

Provhantering:
Blodprov förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp och skickas ocentrifugerat till laboratoriet så fort det är möjligt. För korstest behöver cellerna vara viabla och därför önskar vi att de ankommer till oss senast två dygn efter provtagningen.

Provskickning/transport:
Sänd prov med nästa ordinarie transport.
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs dagtid helgfri måndag-fredag samt på jourtid vid utredning inför transplantation av organ från avliden donator.  
Referensintervall: Se utlåtande på svar.
Metod:   Serologi, genomisk typning, flödescytometri  
Ansvarig läkare: Kontakta lab 018-611 41 88  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Rörpost 172  
Tolkning: Se utlåtande på svar. En * markerar att genomisk t
Läs mer-->  
Referenshänvisning: