Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-29 S-  Binjurebark ak (IgG)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om Addisons sjukdom.

Remiss:
Provet räcker även till 21-hydroxylas ak (IgG).

Provtagning:
Minsta provmängd 1 mL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar.
Därefter förvaras provet i 2-8°C.
Centrifugera provet inom 72 timmar från provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 72 timmar måste serum överföras till ett plaströr.
Serum i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid 2-8°C.
Efter 7 dagar fryses serum i -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur i högst 30 timmar.
Om transporttiden överstiger 72 timmar måste provet beredas och skickas avhällt, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Ej påvisbar
Metod:   Indirekt immunofluorescens  
Ansvarig läkare: Johan Rönnelid  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Positivt fynd talar starkt för Addisons sjukdom.  
Referenshänvisning: