Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-12-02 S-  Beta2-glykoprotein 1ak (IgG/IgM)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Utredning av upprepade spontanaborter, trombocytopeni, trombosbenägenhet och SLE med fosfolipidantikroppssyndrom.

Provtagning:
Minsta provmängd 1 mL.
Räcker även till Kardiolipin ak.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning.
Fövara därefter provet i 2-8°C.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 21 timmar måste serum överföras till ett plaströr.
Serum fryses i -20° C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 21 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: <7 kE/L
Metod:   ELIA  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Beta2-glykoprotein 1 är en kofaktor till kardiolipin. Delvis detekteras samma antikroppar vid undersökning av anti-kroppar mot beta2-glykoprotein 1 och mot kardiolipin.  
Tolkning: <7 kE/L negativt
≥ 7 kE/L positivt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Miyakis S. och medarbetare. International consensus statement for an update of the classification criteria for definite antipospholipid syndrome (APS). Journal of Thrombosis and Haemostasisi 2006;4:295-306