Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-01-02 Svalgsekret-  Arcanobacterium haemolyticum (odling)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 1
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Provtagnings-set för bakterieodling, svart propp,
Varuförsörjningens artikelnummer 55143  
Provtagning: Indikation:
Vid recidiverande, terapiresistent tonsillit där streptokockodling varit negativ.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Luftvägar - Arcanobakterium-Odling

Ange kliniska data och eventuell antibiotika behandling.

Även Svalg-Streptokocker, hemolyserande (odling) bör göras vid samma tillfälle och kan beställas på samma remiss.
OBS! Om endast 1 prov skickas för båda analyserna ska båda RID-etiketterna sitta på röret.

Provtagning:
Provtagningspinnen roteras mot tonsillerna.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen är odlingsresultatet osäkert.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-söndag.  
Referensintervall:
Metod:   Odling  
Ansvarig läkare: Camilla Lorant  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakta laboratoriet vid misstanke om Arcanobakterier eftersom substraten måste förberedas.

Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Provet besvaras efter 1-3 dygn.
Resistensbest
Läs mer-->  
Referenshänvisning: