Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-10 U-  Schistosoma haematobium, mikroskopi
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 1
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: • Flaska plast 250 ml med skruvlock.
Varuförsörjningens artikelnummer 56090

• Flaska plast 1000 ml med skruvlock.
Varuförsörjningens artikelnummer 56091


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Vid utredning efter vistelse i schistosomainfekterat område, hematuri.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Dermatofyter och parasitologi -
Urin- Schistosoma haematobium, mikroskopi

Ange kliniska data och eventuell utlandsvistelse.

Provtagning:
Provtagning bör ske tidigast 10-12 veckor efter infektionstillfället.
200-250 ml urin samlas mellan kl 10-14.
Om urinmängden är stor tas terminalurin vid en urinavgång under samma tid.

Det är även möjligt att undersöka en dygnsvolym urin. Till dygnsvolym urin rekommenderas 1000 ml flaskan.

OBS!
Det är inte lika tillförlitligt att undersöka endast 10ml urin.

Provhantering:
I väntan på transport bör provet förvaras i kylskåp.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie tranport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.
 
Analysfrekvens:   Analysen utförs dagtid, vardagar  
Referensintervall:
Metod:   Mikroskopi  
Ansvarig läkare: Maria Lundberg  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med förekomst eller ej av Schistosom
Läs mer-->  
Referenshänvisning: