Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-12-17 S-  HLA antikroppsundersökning
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Cellulär immunologi  
Provkärl: Röd propp (utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
HLA-antikroppar, (Human Leukocyte Antigen) påverkar utfallet av en transplantation av solida organ. Då donator-specifika HLA-antikroppar, DSA, påvisas avrådes oftast från transplantation. Antikroppar kan även bildas efter transplantation och orsaka rejektion. I ett rejektionsförlopp kan behandlingen styras beroende på om DSA kan påvisas. HLA-antikroppar kan orsaka olika transfusionsrelaterade problem såsom trombocytrefraktäritet, TRALI, FNHTR och TAGVHD.
Även vid stamcellstransplantation där man har väl HLA-matchade donatorer vill man undvika antikroppar mot de antigen där skillnader finns mellan patient och donator.
Analysera HLA-antikroppar i patientens serum.

Remiss:
Diagnos/frågeställning fylls i.
Använd remiss Cellulärimmunologi

Provhantering:
Blodprov förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp och skickas ocentrifugerat till laboratoriet så fort det är möjligt.

Provskickning/transport:
Sänd prov med nästa ordinarie transport.
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall: Se utlåtande på svar.
Metod:   Cytotoxisk/Luminex bead array  
Ansvarig läkare: Kontakta lab, 018-611 41 88  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Rörpost 172  
Tolkning: Se utlåtande på svar.  
Referenshänvisning: