Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-10-03 (B)Baso-  CDsens
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Flödescytometri  
Provkärl: Mörkblå propp (Na-heparin) 5 mL.
Varuförsörjningens artikelnummer 52649  
Provtagning: Remiss:
Beställning av Cdsens mot enskilda allergen görs i Cosmic.
Ange på remissen anamnes/frågeställning samt koncentration av total IgE samt specifik IgE mot valt allergen.

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Flödescytometri, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Provtagning:
OBS! Innan provtagning, kontakta CoM, Inflammationslab på tfn 018-611 42 21 för tidsplanering.
För varje allergen behövs minimum 1,5 ml blod. Max 3 allergen åt gången.

Patienten bör avstå från antihistaminer och perorala steroider under 5 dagar före provtagning.

Provhantering:
Ocentrifugerat helblod ska vara analyserande lab tillhanda snarast.
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Därefter förvaras provet i kylskåp.

Provskickning/transport:
Prov transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag- fredag  
Referensintervall: Ej påvisbart.
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Malgorzata Karawajczyk  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Metoden används främst för att följa effekten av behandling med Xolair och även allergenspecifik immunterapi (ASIT).
Analysen kan också vara till hjälp vid svårbedömda allergiska reaktioner.
Basofil allergenstimulering med CD-sens är en metod som in vitro mäter graden av basofila granulocyters känslighet för ett visst allergen.
De basofila granulocyterna i blodet har specifika IgEantikroppar bundna på cellytan. Hos personer som är allergiska är en del av dessa IgE antikroppar riktade mot ett eller fler olika allergen.
Om ett allergen binder till två IgE-anti-kroppar på basofilens cellyta korsbinds dessa. Om ca 1000 sådana bryggor bildas kommer basofilen att aktiveras och frisätta en mängd olika substanser, däribland histamin, som förmedlar allergisk reaktion.
Vid samma process exponeras även CD63 på cellytan och kan mätas i en flödescyto-meter.  
Tolkning: Vid påvisad basofil allergenkänslighet anges ett n
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Allergy. 2009 May;64(5):811-4. CD-sens: a bio-logical measure of immunological changes stimu-lated by ASIT. Nopp A, Cardell LO, Johansson SG, Oman H.

Allergy. 2006 Mar;61(3):298-302. Basophil aller-gen threshold sensitivity: a useful approach to anti-IgE treatment efficacy evaluation.Nopp A, Johansson SG, Ankerst J, Bylin G, Cardell LO, Grönneberg R, Irander K, Palmqvist M, Oman H.