Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-22 Nasofarynxsekret-  Mässlingvirus RNA (nukleinsyrapåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Provtagningsset flytande virus, grön propp, liten pinne.
Varuförsörjningens artikelnummer 49683  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om mässlingvirusinfektion eller subakut skleroserande panencefalit (SSPE). Vid osäkerhet kontakta alltid laboratoriet för råd om diagnostik före provtagning. Optimalt val av provmaterial och metod beror på tid från start av utslaget.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Luftvägar - Mässlingvirus (PCR)

Beskrivning av symtom och epidemiologisk information men framför allt tidpunkt för symtomdebut krävs för laboratoriets prioritering och för bedömning av analysresultat.

Provtagning:
För den flockade pinnen längs näshålans botten mot bakväggen av nasofarynx och låt pinnen ligga kvar en stund. Stoppa pinnen i röret.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa snarast. Snabb transport ska eftersträvas pga sjukdomens höga smittsamhetsgrad.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs vardagar, på förfrågan  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Urin- och Nph-Mässlingvirus RNA (PCR) rekommenderas alltid vid utredning av aktuell infektion.

Kontakt Klinisk Mikrobiologi, 018-611 39 16.  
Tolkning: Positivt, Negativt, Gränsvärde  
Referenshänvisning: Metoden är publicerad och användes av CDC under 2013. Development of quantitative genespecific real-time RT-PCR assays for the detection of measles virus in clinical specimens. Journal of Virological methods 132 (2006) 133-173