Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-10-31 B-  Hemoglobin fetalt [HbF]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Flödescytometri  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation
Utredning vid misstanke om immunisering, intrauterin död, nedsatt fosteraktivitet och anemi hos fostret/spädbarnet.

Remiss:
Beställning görs i Cosmic. För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Flödescytometri, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Följande ska anges i remissen:
Diagnos t ex (intrauterin död/anemi hos foster eller nyfödd/nedsatt fosteraktivitet/hydrops/annat).
Om modern har järnbristanemi eller hemoglobinopati.

Metoden är inte lämplig för kvinnor med thalassemi eller sickelcellsanemi.

Provhantering:
Ocentrifugerat helblod ska vara lab tillhanda inom 48 timmar.
Prov förvaras ocentrifugerat, kan förvaras i rumstemperatur upp till 6 timmar eller i kylskåp upp till 48 timmar.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: B-(Ery)HemoglobinF <0,1 %,
Pt-FMH <2,2 mL RCBC volume
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Malgorzata Karawajczyk  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: FMH kan leda till immunisering hos modern med resu
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Porra V, Bernaud J, Gueret P et al. Identification and quantification of fetal red blood cells in maternal blood by dual-color flow cytometric method: evaluation of the Fetal Cell Count kit. Transfusion 2007, 47, 1281-1289.

Kim YA och Makar RS. Detection of fetomaternal hemorrhage. 2012, 87, 417-423.

Fetal Cell CountTM kit (IQ Products, Groningen, Holland)